Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert ongeveer eens in de zes weken. Wil je iets bespreken op de volgende BV: schiet een van de bestuursleden aan.